Eng Swe
aedium

Aedium är ett färdigt koncept för boende i alla generationer i ett prefabricerat byggsystem. Enheterna levereras färdigmonterade för slutmontage på plats. Tillverkning av enheterna sker på fabrik, väderskyddat, produktionsoptimalt inomhus. Slutmonteringen blir därmed tidseffektiv och säker. Energiteknik kan väljas för varje enskilt objekt utifrån lokala förutsättningar såsom fjärrvärmeanslutning, mark-, bergvärme eller solenergi.